Spyldata ’16

404 Not Found

Not Found

The requested URL /c.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.4.29 (Unix) Server at www.ihhrf.net Port 80

Nije optredens

14 oktober 2016 Praat mar Frysk Kroechkwis – Brantgum
Brantgum Dorpshuis De Terpring, Roasterwei 6 Brantgum (presintaasje)

Lêste optredens


2-4 septimber 2016    

Tosta festifal Dokkum (presintaasje)
freed 1 april 2016 Praat mar Frysk Kroechkwis – Alde Leie
Alde Leie
19:30 uur
Café de Drie Gemeenten Alde Leie
27 desimber 2015 Ôfskie fan de Westergoabrêge Deinum
Deinum
14:00 oere
Lêste rûntsje Rits, Deinum
11 desimber 2015 Praat mar Frysk Kroechkwis – Damwâld
Damwâld
19:30 oere
De Krúswei Damwâld

 

 

 

http://www.dekruisweg.nl/

6 novimber 2015 Praat mar Frysk Kroechkwis – Nijlân
Nijlân
20:00 oere
Herberch fan Nijlân
11 april 2015 SjONG! – Dokkum
Dokkum 
19:30 oere
SjONG, it Frysktalige Sjongfestivfal.

 

 

 

Theater Sense Dokkum

Hogedijken 18-2

9101 WV Dokkum

E-mail: theater@sensedokkum.nl

Tillefoan: 0519 222969

21 maart 2015 Iepen Poadium – De Bres Ljouwert
Ljouwert

De Bres

Schoolstraat 4, 8911 BH Ljouwert

www.debresleeuwarden.nl

12 maart 2015 Comedy Inc. Den Haach
Den Haach

Muziekcafé De Paap

Papestraat 32,

2513 AW Den Haag

070 365 2002

18 febrewaris 2015 Comedy Inc. Zeist
Zeist

 

 

 

 

21:00 uur

Tapperij de Schavuit

Steynlaan 21

3701 EB    Zeist

13 december 2014 Fryske Kroechkwis – Praat mar Frysk
Dokkum Hotel Café Restaurant 'de Posthoorn'

 

 

 

 

Diepswal 21

9101LA Dokkum

Telefoon: +31-(0)519-293500

e-mail: info@hotel-deposthoorn.nl

20-21 juny 2014 Oerol – Skylge
Midsland Skylge By Onder de Pannen Midsland

 

 

 

 

Heereweg 22, Midsland

http://onderdepannen.webklik.nl/page/www-onderdepannen-eu

23 maaie 2014 Fryske Kroechkwis – Praat mar Frysk
Reduzum Kafee De Welp

 

 

 

 

Haedstrjitte 14

9008 SP Reduzum

tel: 0566-601541

http://www.cafebardewelp.nl/

9 april 2014 Haagse Spot
Den Haach

Theater Pepijn

Nieuwe Schoolstraat 21

2514 HT Den Haag

http://haagsespot.nl/

30 maart 2014 Prinsentheater 

Grins

15:00 oere

Noorderbuitensingel 11,

 

 

 

 

Groningen

http://www.theaterwerkplaatsgroningen.nl/agenda

29 maart 2014 O.P.A. Almere

Almere

20:00 oere

Schouwburg Almere

 

 

 

 

Esplanade 10

1315 TA Almere

http://www.openpodiumalmere.nl/?pagina=home

28 maart 2014 Open Podium de Mors

Leiden

19:45 oere

Topaaslaan 19

 

 

 

 

2332 JC, Leiden

27 maart 2014 Comedy night Spinoza
Ljouwert

 

 

 

 

21:00 oere

Eewal 50-52, Ljouwert

 

 

 

 

http://www.eetcafespinoza.nl/shows/comedy-dinner-stand-up-comedians/

1 maart 2014 Komedyjûn v.v. O.D.V.
Wijnjewoude Sportcompleks Tusken de wallen

 

 

 

 

Te Nijenhûswei 26

Wijnjewoude

Mear ynfo ynkoarten:

http://bbbb632.slclubsite.nl/

30 jannewaris 2014 Comedy night Spinoza
Ljouwert

 

 

 

 

21:00 oere

Eewal 50-52, Ljouwert

 

 

 

 

http://www.eetcafespinoza.nl/shows/comedy-dinner-stand-up-comedians/

18 jannewaris 2014     Kabaretdiner
Hoarn – Skylge    

 

 

 

 

22:00 oere

Hessel & Tess

De Groene Weide

Dorpsstraat 81,

8896 JD Hoorn Terschelling

http://www.hessel.nl

10 jannewaris 2014  Fryske Kroechkwis fan Praat mar Frysk
Easterein

 

 

 

 

19:30 oere

Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein

opjaan: praatmarfrysk@gmail.com

http://www.cafebergsma.nl

27 desimber 2013 Presintaasje Kabaretkriich Krystkongres Fryske Studinteferienings
Frjentsjer

 

 

 

 

20:00-21:00 oere​

De Bogt fen Guné

Vijverstraat 1, 8801 TT, Frjentsjer

http://www.krystkongres.nl/

18-23 desimber 2013 Comedyprogramma Serious Request 2013

Ljouwert

20:30 oere

De Bres, Ljouwert

Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden

http://debatcentrumdebres.nl/

17 novimber 2013 Iepen poadium Prinsenteater

Grins

15:00 oere

Iepen poadium Prinsenteater, Grins

Noorderbuitensingel 11,

9717 KK, Grins

http://www.theaterwerkplaatsgroningen.nl/prinsentheater/

26 oktober 2013 Finale Leeuwarder Cabaret Festival

Ljouwert

20:00 oere

De Bres,

Schoolstraat 4, Leeuwarden

http://debatcentrumdebres.nl/

23 oktober 2013 Iepen poadium

Zwolle

23:00 oere

Eureka, Assendorperplein 9,

8012 TW Zwolle

http://www.eureka-zwolle.nl/

20 oktober 2013 Halve finale Leeuwarder Cabaret Festival 

Ljouwert

20:30 oere

De Bres,

Schoolstraat 4 Leeuwarden

http://debatcentrumdebres.nl/

7  september 2013 Open Ebbinge Festival

Grins

tusken 17:00-22:00 oere

Cultureel Ebbingekwartier

http://www.openebbingefestival.nl/

6 september 2013 Open Ebbinge Festival

Grins

tusken 17:00-22:00 oere

Cultureel Ebbingekwartier

http://www.openebbingefestival.nl/

 
16 augustus 2013 Keiwike FFJ Bernlef

Grins

22:00 oere

FFJ Bernlef,

Tuinstraat 22, Grins

http://www.bernlef.com/

 
16 july 2013 CREA-theater

Amsterdam

17:30 oere

CREA-theater

Nieuwe Achtergracht 170

1018 WV Amsterdam

http://www.crea.uva.nl/index.php

24 april 2013 Open Podium 

Ljouwert

20:00 oere

De Bres

Schoolstraat 4 Leeuwarden

http://debatcentrumdebres.nl/

14 april 2013 Kabaretdiner

Hoarn Terschelling

16:30 oere

mei û.o. Janneke Jager, Barbara Breedijk en Remko Willems

De Groene Weide, 

Dorpsstraat 81,

8896 JD Hoorn Terschelling

http://www.hessel.nl/

28 jannewaris 2013 Einfoarstelling kursus

Den Haach

19:00 oere

It Koorenhuis, 

Prinsegracht 27, 

2512 EW Den Haach

http://www.koorenhuis.nl/